כל נדרי לוי פלקוביץ לחן: ר׳ יו"ט עהרליך מכון יידיש נחת - משפחת ר׳ יו"ט עהרליך

השיר מספר את סיפור הרבי מסאסוב בעיצומו של זמן תפילת כל נדרי עם בכיית התינוק ששמע בדרכו לבית הכנסת