מלך לשנה אחת

בממלכה רחוקה נבחר דייג להיות למלך. הוא נהנה ממעמדו המפנק החדש,אך לתדהמתו,הוא מגלה כי הוא ימלוך למשך שנה אחת בלבד ולאחריה הוא יזרק לאי בודד.

המלך מחליט להילחם בגזירה, ולהפוך את הקערה על פיה. הוא נתקל בהתנגדות ואפילו בסכנת חיים .

האם המלך יצליחלהלחם בכוחות הגדולים המופעלים נגדו?

משל מרתק על קיומנו בעולם הגשמי וההכנות הנדרשותמכל אחד מאיתנו לחיי העולם הבא.

  תאריך הוצאה2018
  משקל0.06 ק"ג