כיסוי טלית מלאכת מחשבת ירושלים רוב חום בהיר

כיסוי טלית מלאכת מחשבת דוגמה ירושלים

רוב חום בהיר

  תאריך הוצאה2016