חיים ולדר - אנשים מספרים על עצמם 10

זהו הספר העשירי בסדרה שכבשה את הלבבות "אנשים מספרים על עצמם"

עשרים וארבעה סיפורים אותם חיים ולדר מיטיב לספר, לאפיין את גיבורי הסיפור, לקרב אותם לליבו של הקורא, לגרום לו להתרגש מהם ולהבין את מניעיהם, ולחוש מתח ודריכות כשהם מתמודדים בסיפור המכונן של חייהם.

  תאריך הוצאה2018
  משקל0.95 ק"ג

2

מוצרים